POST ’22 – forårets største filatelistiske begivenhed (7) – helt ud på dybt vand

POST ’22 – helt ud på dybt vand

Når udstillingen POST ’22 løber at stablen sidste weekend i marts 2022, så vil man bandt de utroligt mange højt præmierede samlinger kunne se et eksponat, som tager os med ud på det dybe hav blandt flådens friske fyre og gamle skibe.

Jens Erik Langkow viser et eksponat med titlen Forsendelser til og fra danske orlogsskibe. Her gås systematisk til værks, idet Langkow beskriver skibstype, klassifikation, deplacement, fart, dimensioner, besætning, maskine søsat, udgået af flåden, armering og historie.

Desuden vises, da det er posthistorisk eksponat, brevforsendelser til og fra besætninger om bord på danske orlogsskibe.

Der vises den specielle måder disse skulle forsendes, idet forsendelser til besætningsmedlemmer om bord i danske orlogsskibe skulle adresseres enten til Københavns Overpostmesterembede eller til Københavns Brevpostkontor. Umiddelbart fremgår det ikke af en forsendelse, om den er sendt til inden- eller udenrigsk farvand. I de fleste tilfælde er skibets navn påtegnet forsendelsen, såfremt:

  1. De er adresserede til Københavns Brevpostkontor, ved hvis foranledning, de vil blive sendt til skibets nuværende opholdssted.     
  2. De er fuldt forudfrankerede med den for transporten til Københavns Brevpostkontor nødvendige porto.
  3. De ikke vejede over 3 kvint = 15 gram. forsendelser, der vejede over 15 gram, og anbefalede forsendelser kunne på samme måde for lokal eller indenrigsk porto sendes til Københavns Brevpostkontor, men der vil da af skibet blive afkrævet adressaten den manglende porto for forsendelsen til bestemmelsesstedet.

Da Københavns Brevpostkontor altid ved, hvor de danske orlogsskibe befinder sig,pålægges det fra den 6. januar 1883 alle posthuse at sende alle forsendelser adresserede til et besætningsmedlem ombord på danske orlogsskibe til Københavns Brevpostkontor, medmindre de af afsenderen er forsynede med en bestemt adresse til et andet bestemmelsessted.

Dette gælder også, hvis fartøjerne befinder sig i indenrigsk farvand.

Ud af eksponatet har Jens Erik Langkow plukket et meget sjældent set adressebrev med et sjældent set stempel, hvorved Carl Martens på Vagtskibet Sjælland har fået en pakke til trøste sig med på de ensomme vagter.

30 øre Adressebrev for 1 pakke på 6 pund landsportotakst 1.10. 02 – 1 .11 .191 7 til ‘Vagtskibet”, København. Næstved d. 26.9.1907. Violet “pile”-stempel. Kontant.

af Otto Kjærgaard


Om Erik Sørensen

Se også

Hvad er frimærker værd?

På en Facebook side – Samler du på frimærker – har der været en længere …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED