FORSIDE / Djurslands Filatelistiske Højskole / Djurslands Filatelistiske Selskab

Djurslands Filatelistiske Selskab

§ 1. Selskabet navn, medlemmer og formål

Djurslands Filatelistiske Selskab (DFS), almindeligvis forkortet til DFS, er stiftet 1. december 2009 og er hjem-hørende på Djursland.

Selskabet har til formål at etablere de bedste muligheder for postkort- og frimærkesamleren, som ønsker en større viden, såvel for bredde- som elitesamleren. DFS skal etablere et højt informations, kommunikations- og samarbejdsniveau mellem DFSs bestyrelse og afdelingerne, mellem afdelingerne indbyrdes og mellem afdelingsbestyrelser og medlemmer/kursister. Dette skal ske ved at DFS har som minimum et aktivt medlem i hver afdelingsbestyrelse.

Selskabets medlemmer er aktive deltagere i afdelinger tilknyttet selskabet og højskoledeltagere. DFS skal medvirke til at udvikle frimærkesamlere og foredrags-holdere til fremme for filatelien.

DFS skal arbejde målrettet på at være et aktiv i Danmark, eksempelvis være til støtte for lignende initiativer i Norden. Herunder opstart af filatelistisk højskole, filatelistisk bibliotek, afholdelse af frimærkeudstillinger m.m.

DFS og afdelingerne skal have en hjemmeside der henvender sig både til bredde- og elitesamlerne, indenfor postkort og filatelistiske områder. www.djursfilateli.dk

DFS skal arbejde på til stadighed at have en sponsorpolitik.

DFS skal i alle tilfælde handle økonomisk forsvarligt.

Du kan allerede nu reservere højskoledagene for den nye sæson 2016-17.

   
Kaj Jensen
Revisor

(Medstifter af højskolen)

Tlf. +45  86 42 53 48
(MAIL)
Erik Sørensen
Næstformand
Programkoordinator

 
Tlf. +45 2489 0252
(MAIL)
 
 
Hans Urbak
Formand
Auktionarius

(Medstifter af højskolen)
Til. +45 6066 5960
(MAIL)