Djurslands Filatelistiske Selskab

Juridiske Informationer

DJURSLANDS FILATELISTISKE SELSKAB
Nyvej 11 │8543 Hornslet  
T: +45 +45 60 665 960 │ E: info@djursfilateli.dk
CVRnr.: 39 48 24 44

Bankinformation
REGnr: 9388
KONTO: 0000794643
IBAN: DK3193880000794643
SWIFT/BIC: VIVIDK21

 

 

 

 

 

 

 

Djurslands Filatelistiske Selskab
Gældende vedtægter

§1 Selskabet navn, formål og medlemmer
Djurslands Filatelistiske Selskab – almindeligvis forkortet til DFS, er stiftet 1. december 2009 og er hjemhørende på Djursland.

DFS er en non-kommerciel forening, der er registreret med CVR nr. 39482444 og med momsfritagelse.

Selskabet har til formål at etablere de bedste muligheder for både for elite- og bredde-samleren herunder frimærke-, posthistorie-, tema/open- og postkortsamleren, som ønsker en større viden.

DFS skal etablere et højt niveau af information, kommunikation og samarbejde mellem DFS’s bestyrelse og afdelingerne, mellem afdelingerne indbyrdes og mellem afdelingsbestyrelser og medlemmer/kursister.

Dette skal ske ved at DFS har som minimum et aktivt medlem i hver afdelingsbestyrelse. Selskabets medlemmer er aktive deltagere i afdelinger tilknyttet selskabet og højskole-deltagere. DFS skal medvirke til at udvikle samlerne og foredragsholdere til fremme af filatelien.

DFS skal arbejde målrettet på at være et aktiv i Danmark, samt være til støtte for lignende initiativer i Norden. Herunder opstart af filatelistisk højskole, filatelistisk bibliotek, afholdelse af frimærkeudstillinger m.m. DFS og afdelingerne benytter den fælles filatelistiske online portal til både intern og ekstern kommunikation.

DFS skal arbejde på til stadighed at have en sponsorpolitik. DFS skal i alle tilfælde handle økonomisk forsvarligt.

Download vedtægterne som PDF fil her

     
Søren Chr. Jensen
Formand

Tlf. +45  4019 7826
(MAIL)
Erik Sørensen
Næstformand,
og Webmaster
 
Tlf. +45 2489 0252
(MAIL)
 
 
Hans Urbak
Kasserer
(Medstifter af højskolen)
Tlf. +45 6066 5960
(MAIL)
     
 
Kaj Jensen
Revisor
(Medstifter af højskolen)
 
Tlf. +45 8642 5348

 
 
 
                                                         
                                                         
 
 
error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED