National Frimærkeudstilling 2023

Djurslands Filatelistiske Højskole & Hornslet FrimærkeKlub præsenterer:

 

OFFICIEL HOVEDSPONSOR

NATIONALUDSTILLING • 04. – 05. november 2023

-225D -15T -51M 00S
Udstillingens navn, tid og sted.

Nationaludstilling i Hornslet-Hallen lørdag-søndag den 04. – 05. november 2023
Udstillingen markerer at Hornslet FrimærkeKlub fylder 44 år og Djurslands Filatelistiske Højskole  fylder 36 år, og da de to klubber arbejder tæt sammen, syntes vi at en 80-års fødselsdag skal fejres.
Vi kalder udstillingen for ”Den muntre”, både fordi vi vil være anderledes, men også for at værne om det positive image, vi har fået på Djurslands Filatelistiske Højskole, at der på højskoledagene er en
munter og uhøjtidelig stemning.
Hornslet Frimærkeklub fylder i 2023 44 år + og Djurslands Filatelistiske Højskole fylder 36 år, .
Arrangørerne har gennem årene arrangeret flere udstillinger på klub- og nationalt niveau.

Gældende reglementer og deltagelse
Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med nærværende specialreglement er gældende.

Som udstiller godkendes samlere, som er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund FIP.

Udstillingsklasser:

 1. Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
 2. Konkurrenceklasser
  2.1.   Traditionel klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.2    Posthistorie klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.3    Helsager klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.4    Tema klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.5    Luftpost klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.6    Åben klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.7    Open Filateli: 1eller 5 til 8 rammer
  2.8    Revenues klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.9    Postkort klasse: 1eller 5 til 8 rammer
  2.10   Litteratur
  Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i klasserne 2.1 til 2.10. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller
Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med planchenummer på bagsiden.
Forsikring påhviler den enkelte udstiller.
Indledningsplanche skal vedlægges anmeldelsesskema.
Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at opsætte og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om opsætning/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller.
Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål
Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg.
Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår af bilag 1 – Faktaside.

DFF Udstillingsudvalget

Hent anmeldelsesskemaet her:  som Word og som pdf

PRAKTISK INFORMATION

FAKTASIDE/OPLYSNINGER:

Udstillingens navn, tid og sted:
Udstillingen er en nationaludstilling.
Udstillingen arrangeres i fællesskab med Djurslands Filatelistiske Højskole, Danmarks Filatelist Forbund og Hornslet Frimærkeklub.
Udstillingens navn er “Den muntre”

Tidspunkt: 04.-05. november 2023
Sted: Hornslet Hallen · Stadionvej 4 · 8543 Hornslet

Find vej!

Udstillingens størrelse og rammeleje:
Der er plads til ca. 300 rammesider á 16 plancher i A4 format.
Rammelejen er 200 kr. pr. rammeside.
Udstillergebyr for litteratureksponater er 200 kr. Udstiller har adgang til at benytte 1 ramme med mulighed for at vise dele af litteratureksponatet eller baggrunden for publikationen. Litteratur skal fremsendes i 2 eksemplarer.

 

Arrangør og tilmelding:
Arrangøradresse og e-mail: “Den muntre”, Søren Chr. Jensen, Ranksvej 2, 9293 Kongerslev, sorenchrjensen@gmail.com
Udstillingen kan følges på hjemmesiden djursfilateli.dk
Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche + eventuel synopsis på maks. 2-3 A4-sider skal være udstillingen i hænde senest den 1. september 2023, og skal sendes til info@djursfilateli.dk

Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammesider senest den 15. september 2023.
Betaling skal ske senest den 30.september 2023.
Arrangør forbeholder sig ret til at afvise et eksponat.

Forsendelse
Eksponater der ønskes monteret/nedtaget af udstillingsudvalget skal være udstillingen i hænde senest den 29. oktober 2023. Sendes til Otto Kjærgaard, Korshøjen 36, 8240 Risskov.

Forsendelses til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko. Forsikring af de udstillede eksponaterne under transport til og fra udstillingen samt under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller.

Bedømmelser og præmier:
Der vil blive mulighed for at udstillerne kan møde juryen søndag kl. 10-12.
Udstiller modtager resultatliste, bedømmelsesskema, diplom og udstillingskatalog.
Spørgsmål vedr. “Den muntre” rettes til Søren Chr. Jensen, Mobil +45  40 19 78 26, eller på mail: sorenchrjensen@gmail.com
 

Se udstillingsplan, udstillerliste og hvilke handlere der kommer på nationaludstillingen “Den muntre”

Andre praktiske oplysninger omkring udstillingen.
Så som åbningstider og hvilke “Network” grupper der afholder møder i forbindelse med udstillingen, hvilke “Foredrag” der afholdes mellem rammerne og hvornår, afholdelse af “Palmarés”, samt oplysninger om Udstillings Katalog vil løbende blive lagt ind på siden udstilling.djursfilateli.dk

Vi støtter også den Nationale Frimærkeudstilling

 Vi ses til

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED