POST ’22 – forårets største filatelistiske begivenhed (5) – se hjemstavnssamlinger

Post ’22 – tilbage til hjemstavnen

Blandt de eksponater, som er udvalgt til den store posthistoriske udstilling i Hornslethallen i marts 2022, har vi allerede berettet om et hjemstavnseksponat, men det er ikke det eneste, da hjemstavnssamlinger er en yndet udstillingsdisciplin og et elsket samleområde for posthistorikere.

Vi skal denne gang til Holstebro. Henry Christensen viser eksponatet Posthistorie fra Holstebro og Omegn. Vi kan roligt overlade ordet til Henry Christensen, som han skriver på sin indledningsplanche:

Eksponatet viser posthistorie fra Holstebro og Omegn fra 1766 til 1930.

Med dette eksponat, bestående af fem rammer, vises der et bredt udsnit af den posthistoriske udvikling i og omkring Holstebro. Holstebro fik sit første brevpostkontor i 1725 med, Peder Pedersen Grøn som Postmester. I den tidligste del af eksponatet er hovedvægten lagt på Klasselotteriforsendelser og tjenestebreve. Den private korrespondance var meget begrænset. I perioden før 1850 kendes der meget lidt bevaret posthistorisk materiale fra Holstebro Postkontor. Årsagen er vel det lille indbyggerantal, som var i Holstebro. I året 1800 ca.780 indbygger, i 1850 ca. 1320 indbyggere.

Eksponatet indeholder således præfilatelistiske objekter frem til 1850. Fra 1851 og frem vises der breve og forsendelser, som er stemplet med de stempler, som blev anvendt på Holstebro Postkontor og Holstebro Jernbanepostekspedition frem til 1930.

Eksponatet er opsat kronologisk efter stemplernes ibrugtagningsdatoer. De viste stempler er alle med baggrund i Vagn Jensens stempelregistrering, dog med en del ændrede brugsdatoer end de ibrugtagningsdatoer og slutdatoer, som er oplyst af Vagn Jensen. Derfor er der stadigt behov for videre forskning af stemplernes ibrugtagningsdatoer og slutdatoer.

I eksponatet er der utallige meget fine og sjældne breve, og man behøver ikke at være fra Holstebro for at nyde dette sjældne postforskudsbrev fra Henry Christensens samling, som enhver samler kun kan misunde ham:

Postforskud (senere Postopkrævning) på 3 Mk. 11 sk. fra Holstebro Kjøbstad -Jurisdiction til Ringkøbing, sendt den 13-8-1868, frankeret med 12 sk. Portoen beregnes som 8 sk. for beløb under 5Rd. (1866 1868) + procuragebyr 4 sk. = 12 sk. Blanketgebyret på 2 sk. er betalt kontant. Beløbet 3 Mk. 12 sk + portoen 12 sk. = 14 Mk 9 sk. er af postvæsnet omregnet til 73 sk. Beløbet er med blåkridt påskrevet brevet som kvittering for beløbet 73/s. Brevet er stemplet med HOLSTEBRO ANT VII, anvendt fra 1865 til 1873, samt nr. st. 29-2.

Af Otto Kjærgaard


Om Erik Sørensen

Se også

Hvad er frimærker værd?

På en Facebook side – Samler du på frimærker – har der været en længere …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED