Historien om et par Højskoler på Djursland

En gang for længe længe siden

Ja, sådan begynder alle gamle og gode historier, og det er ganske vist at der en gang for længe længe siden var en Højskole på Djursland der hed Djurslands Højskole.

Det hele begyndte i efteråret 1894 da der på Djursland blev indviet to Højskoler. Den ene fik navnet Højskolen Djursland og lå i Rønde ved Kalø Vig. Den blev ledet af tidligere skolebestyrer Otto Laang og den afskediget præst Uffe Birkedal. Allerede efter et par år overgik den til Indre-Missionen og skiftede navn til Rønde Højskole.

Den anden Højskole blev oprettet i Kolind, af tidligere forstander fra Viby Højskole J. J. Mortensen – Barrit. Selv om skolen nåede at blive statsanerkendt, var tilslutningen ringe og Mortensen – Barrit forsøgte efter et par år, men uden held, at få Højskolen solgt. Efter at havde været til salg i en årstid, blev Kolind Højskole overtaget af en prioritetshaver, der lod den indrette til andet brug.

Men da var der allerede oprettet den Højskole, som heder Djurslands Højskole, og som lå i den gamle Seminarieby i Lyngby på Djursland ved Grenaa.

Lyngby Højskole

Da forhandlingerne om at få nogle til at overtage Kolind Højskole ikke førte til noget resultat, var der mænd i nabokommunen Lyngby – Albøge, der kom på idéen om, at der måske var en mulighed for at få Nordahl-Petersen, der havde afslået at overtage Kolind Højskole derud.

I Lyngby var der allerede en realskole, som man havde planer om at få flyttet til stationsbyen Trustrup, og det ville her være mulighed for at få de nødvendige bygninger til en evt. Højskole.

Så en sommerdag i 1897 kom der derfor to mænd til Dalbynedre for at opfordre Nordahl-Petersen, til at begynde en Højskole i Lyngby.
Men de ret mislykkede forsøg der var gjort på at få en Højskoler i gang i Rønde og Kolind virkede ikke ligefrem tilskyndende på Nordahl-Petersen, der i begyndelsen var ret afvisende overfor tanken. Men han lovede dog at han i nær fremtid ville komme til Lyngby og holde foredrag, og så kunne de jo se på sagerne.

Da han endelig kom til Lyngby, blev han mødt med så megen forståelse, at han mente at der måtte være muligheder for at få en Højskole op at stå her.

Aktionærerne i den gamle Realskole stillede sig overmåde imødekommende over for hans krav, og allerede efter en uges betænkning sagde han ja til opfordringen om at begynde en Højskole allerede samme år.

Den 3. november 1897 blev Djurslands Folkehøjskole indviet. Nogen stor tilslutning fik den ikke i Nordahl-Petersens tid, og i sommeren 1903, solgte han derfor Højskolen til daværende lærer ved Vinding Højskole Johannes Nielsen. Han ledede skolen i over fem år og foretog forskellige udvidelser af bygningerne. Elevtallet var under hans ledelse også stigende, men alligevel fandt Nielsen sig ikke tilfredsstillet af arbejdet. I begyndelsen af 1909 solgte han Højskolen til den tidligere forstander fra Galtrup Højskole Peter Hansen og søgte selv derefter ansættelse i folkeskolen.

I 1939 blev Lyngby Højskole omdannet til Djurslands Husmandsskole, og i 1947 blev den flyttet og videreført som Kalø Landbrugsskole.

Siden flytningen blev bygningerne i en årrække brugt som plejehjem ”Lyngbygård” og har været brugt som asylcenter, og er i dag indrettet til Hotel.

Historien gentager sig på Djursland

Selv om vi i dag ikke længere har en Djurslands Højskole i Lyngby. Så har vi i dag en Djurslands Filatelistiske Højskole i Hornslet, og tilblivelsen skyldes på samme vis en gruppe mennesket med det samme gåpåmod og fremsynethed.

Djurslands Filatelistiske Højskole i Hornslet

Det er også ganske vist, at det hele startede for længe, længe siden, helt nøjagtig for 34 år siden i 1987.

Hvor der sad en gruppe på fem frimærkesamlere, godt klemte sammen i en bil, på vej hjem fra en højskole-dag i Nørager, og medes snakken gik frem og tilbage om dagens oplevelser, var der pludselig en der sagde, hvorfor har vi egentlig ikke selv sådanne en Højskole på Djursland, og alle var enige om at selvfølgelig skulle Djursland have sin ege Filatelistiske Højskole.

Knap var bilen kommet tilbage til Djursland, før arbejder med at skabe en Filatelistisk Højskole på Djursland var i gang, og i eftersommeren 1987 holdt de fem herrer som bestod af Aksel Martinussen, Grenaa, Ivar Hørdum, Ebeltoft, kontaktmand Bent Nielsen, og Hans Urbak, Hornslet samt Kaj Jensen, Rougsø, et møde med ét eneste punkt på dagsordenen: Beslutningen om at oprette Djurslands Filatelistiske Højskole.

Det blev besluttet at højskoleprogrammet skulle omfatte 7 (siden udvidet til 8) lørdage med 2 foredrag pr. gang. Da alle fire djurslandsklubber og forbundets daværende kontaktmand Bent Nielsen var repræsenteret, besluttede de, at de ville udgøre ledelsen indtil andet blev vedtaget, der blev opsat nogle vedtægter, hvis første paragraf lyder som følger: „Djurslands Filatelistiske Højskoles formål er at højne den filatelistiske indsigt og niveau hos den til en hver tid tilmeldte deltagergruppe af frimærkesamlere“.

Siden oprettelsen er det kun gået en vej for Højskolen og det er fremad, og Djurslands Filatelistiske Højskole har siden været et samlingspunkt for frimærkesamlere/filatelister fra hele lander. Hvor vi har kunnet nyde godt af videndeling formidlet af foredragsholder fra både ind og udland.

Her i dag 34 år senere kan Højskolens bestyrelse se tilbage på ikke mindre end 519 foredrag, holdt af over 200 forskellige af vore allerbedste foredragsholdere fra både ind og udland.

Ved siden af selve foredragsdelen så har Højskolen i samarbejde med Hornslet Frimærkeklub igennem en årrække også afholdt årlige klubudstillinger på Djursland.
Det sociale samvær er også meget højt prioriteret på Djurslands Filatelistiske Højskole, derfor afholdes der også hvert år i december en årlig julefrokost, ligesom der har være afholdt flere hyggelige sommerudflugter.

For bestyrelsen der er ulønnet, er det også løn nok i sig selv at se den begejstring som deltagerne møder med, når vi hvert år begynder på den nye sæson.

Af Erik Sørensen

Om Erik Sørensen

Se også

Hvordan kunne de vide det?

Det viste brev fra Odense kan få en til at spekulere på, hvor meget postvæsenet …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED