POST ’22 – forårets største filatelistiske begivenhed (12) – endnu en hjemstavnssamling

POST ’22 – endnu en hjemstavnssamling    

På Dansk Posthistorisk Selskabs 50-års jubilæumsudstilling sidste weekend i marts 2022 bliver der vist flere fantastiske hjemstavnssamling. Vi har allerede her bragt eksempler på hjemstavssamlinger fra andre egne af landet, men tættest på udstillingsstedet i Hornslet er samlingen om Grenaas Posthistorie. Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933.  Det er den erfarne udstiller Erik Sørensen, der har lavet en utrolig flot samling fra sin barndomsby, en by han stadig bor i.

Erik Sørensen fører os ind i eksponatet således:

Sigtet med eksponatet er at vise et bredt uddrag af Grenaas Posthistorie i perioden, fra 1810 hvor Grenaa bliver selvstændig Brevpostkontor og til indførslen af de stålstukne frimærker i 1933.

I eksponatet vises, et udvalg af forskellige forsendelser, skrivelser, formularer og kontrakter, der alle er med til at vise Grenaas Posthistorie.

I den tidligste periode af eksponatet er hovedvægten lagt på tjenestepost, da Grenaa på dette tidspunkt var et ganske lille bysamfund (i 1801 var der kun 760 indbyggere) og som følge heraf var den private korrespondance også meget begrænset, og oplandet var også et forholdsvis tyndt befolket område.

I eksponatet vises bl.a. tjenestepost sendt mellem Generalpostdirektionen og Grenaa postkontor, og eksempler på skrivelser og cirkulære der er sendt mellem Generalpostdirektionen og Grenaa postkontor, der bl.a. viser nogle af de løbende ændringer i postgangen til og fra Grenaa. Der vises forskellige former  for kontrakter der er indgået mellem Generalpostdirektionen og de kontrahenter, der befordrede posten  til og fra Grenaa, og kontrakter, der er indgået mellem Generalpostdirektionen og brevsamlere. Der vises også eksempler på karter og timeseddel til registrering og kontrol af posten til og fra Grenaa. Ligesom der også vises andre former for tjenestepost med diverse påtegninger, sendt både i fredstid og under Napoleons krigen og krigen i 1864.

Ligesom der også vises et uddrag af andre former for forsendelser, såvel privat befordrede som sendt med postvæsenet samt skibspost.

Der vises også uddrag af forsendelser sendt til og fra de posthuse, der i samme periode var eller blev underlagt Grenaa postkontor, både før og efter oprettelsen af disse.

Se blot dette ekstraordinære brev:

Under Napoleonskrigen og englændernes blokade af Storebælt blev det ved Cirkulære af 11. november 1807 udsendt et ”Promemoria” hvori der bl.a. står:

Ifølge højeste Befaling skal der foruden den almindelige Postgang over Nyeborg til Corsøer aabnes en ny Postgang med Stæderne paa Øerne hiin Side Beltet over Svendborg og Langeland til Lolland og videre, med hvilken derhen bestemte Breve af Vigtighed fra Kongelige Embedsmænd kunne afsendes in duplo, til hvilken Ende de Kongelige Collegier ere anmodede om at tilkiendegive vedkommende Kongelige Embedsmænd, at de Breve som afsendes in duplo, maa være paategnede, de som skulle gaae over Nyeborg ”Original” og de som skulle gaae over Svendborg og Langeland ”Duplicat”.

Breve mærket ”Original” blev karteret og sendt på den sædvanlige måde, hvorimod ”Duplicat” breve ifølge cirkulæret skulle forsendes på eget karte, hvilket formentlig forklare ”Duplicat” brevenes lave karte numre.

Ved kongelig resolution af 1. april 1808 ændredes det til at ”duplikatposten” fremover skulle sendes over Nyborg—Korsør, og den ”almindelige post”, inklusiv breve påtegnet ”Original” blev herefter sendt via Langeland. Reglerne var i kraft indtil den 19. december 1808.

Cirkulære sendt fra General Postamtet til Det Kongelige Postkontor i Grenaa den 14. maj 1808.

Brevet har i øverste højre hjørne dirigerings påtegningen “Med Dupliqatposten” og i nederste venstre hjørne “Hermed følger et Postsegl K. T. “, og på bagsiden karte nummer “6” og General Postamtets segl i sort lak. Det sorte “sørgelak” skyldes kong Kristian VII død den 13. marts 1808, og skulle bruges i et 1/2 år efter kongens død. Brevet der er det eneste kendte med dirigerings påtegningen “Med Dupliqatposten” , viser samtidig at det ikke kun var duplikat forsendelser, der blev befordret af den oprettede “duplikat rute”. Men, at også anden officiel post som man ville sikre sig kom frem til modtageren, kunne befordres med duplikatposten. I dette tilfælde et cirkulæret der er udsendt i anledning af kongens død, og indsættelsen af kong Frederik VI.

Af Otto Kjærgaard

Se hele eksponatet på DJURS ´22

Om Erik Sørensen

Se også

Nye udstillingsmåder

I år er der ikke anmeldt en eneste klubudstilling. Der er nogle år siden, det …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED