FORSIDE / DJURS 2021

DJURS 2021

Frimærkeudstilling

DJURS 2021
Hornslet FrimærkeKlub & Djurslands Filatelistiske Højskole præsentere:
Frimærke- & Postkortudstilling
DJURS 2021 • 24.-25. april 2021
Lørdag 10:00 – 17:00 og Søndag 10:00 16:00

184D 18T 35M 16S

Anmeldelsesskema til DJURS 2021 i som Word doc

Anmeldelsesskema til DJURS 2021 i som PDF

Gældende reglementer og deltagelse

Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med disse begrænsninger og nærværende fakta.
Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.

Udstillingsklasser:

 • Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
 • Konkurrenceklasser 1 til 8 rammer:
  a) Traditionel
  b) Posthistorie
  c) Helsager
  d) Tema
  e) Åben klasse
  f) Postkortklasse
 • Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i alle konkurrence klasserne. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller

 • Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med numre på bagsiden. Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF.
 • Indledningsplanche skal og maksimalt 2 sider synopsis kan vedlægges anmeldelsesskema.
 • Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at montere og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om montering/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller.
 • Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål: 
Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg. Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår længere nede på siden.

Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget

PRAKTISK INFORMATION

FAKTASIDE/OPLYSNINGER:

Udstillingens navn, tid og sted: 
Udstillingen er en klubudstilling. Udstillingen arrangeres i fællesskab med Hornslet FrimærkeKlub og Djurslands Filatelistiske Højskole, Danmarks Filatelist Forbund. Udstillingens navn er ‘DJURS 2021’

Tidspunkt:
d. 24. – 25. april 2021
Sted: Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Find vej!

Sted: Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Udstillingens størrelse og rammeleje: 
Der er plads til ca. 150 rammesider á 16 plancher i A4 format. Rammelejen er dkr. 90,00 pr. rammeside.

Arrangør og tilmelding:
Hornslet FrimærkeKlub og Djurslands Filatelistiske Højskole.
Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche (maksimalt 2 sider synopsis kan eventuelt vedlægges) skal sendes pr. post eller email – senest den 31. januar 2021 til: Hans Urbak, Nyvej 11, 8543 Hornslet, Mail: djurs2020@djursfilateli.dk

Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammer senest den 28. februar 2021.

Forsendelse: 
Hvis eksponater ønskes monteret af udstillingsudvalget skal der træffes særlig aftale om indlevering eller forsendelse umiddelbart efter tildelingen af rammer. Ellers kan selvopsættere montere deres samlinger fredag den 23. april i tidsrummet kl. 15:00 – 20:00.

Forsendelser til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.

Forsikring: 
Forsikring af de udstillede eksponater under transport til og fra udstillingen samt under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller.
Det påhviler den arrangerende klub at sørge for en omhyggelig og tilstrækkelig bevogtning og sikring af de udstillede eksponater i den periode eksponaterne er i udstillingens varetægt både ved modtagelse, opsætning, nedtagning, i og udenfor åbningstiden og ved afsendelse.

Bedømmelser og præmier: 
Der vil blive mulighed for udstillerne at møde juryen søndag d. 25. april kl. 10.00–12.00.
Udstiller modtager bedømmelsesskema og diplom.
Spørgsmål vedr. DJURS 2021 rettes til Hans Urbak, Mobil 60 66 59 60, Mail: hans@urbak.com

HOVEDSPONSOR

error: © 2009 - 2018 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED