FORSIDE / Hornslet 20-18 – Frimærkeudstilling Hornslet FrimærkeKlub • 40 års jubilæumsudstilling • Hornslet

Hornslet 20-18 – Frimærkeudstilling Hornslet FrimærkeKlub • 40 års jubilæumsudstilling • Hornslet

Hornslet 20-18
Frimærkeudstilling Hornslet FrimærkeKlub •
40 års jubilæumsudstilling • Hornslet

Hornslet FrimærkeKlub & Djurslands Filatelistiske Højskole præsentere:

Klub- & Frimærkeudstilling
Hornslet 20-18 • 24. – 25. marts 2018
Lørdag 10:00 – 17:00 og Søndag 10:00 16:00

 

 • Udstillerlisten for Hornslet 2018 i PDF
 • Resultatlisten for Hornslet 2018 i PDF

 

-334D -5T -46M -4S

Hornslet FrimærkeKlub har valgt at markere sit 40 års jubilæum med en klubudstilling i ‘Rosengården Hornslet’ samme sted klubben har sine normale mødeaftner hver anden onsdag i sæsonen.
Hornslet FrimærkeKlub samarbejder med Djurslands Filatelistiske Højskole og indbyder alle landets filatelister til at være med som udstiller eller besøgende.

Gældende reglementer og deltagelse

Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med disse begrænsninger og nærværende fakta.
Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.

Udstillingsklasser:

 • Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
 • Konkurrenceklasser 1 til 8 rammer:
  a) Traditionel
  b) Posthistorie
  c) Helsager
  d) Tema
  e) Åben klasse
  f) Postkortklasse
 • Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i alle konkurrence klasserne. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

 
Krav til eksponat/udstiller

 • Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med numre på bagsiden. Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF.
 • Indledningsplanche skal og maksimalt 2 sider synopsis kan vedlægges anmeldelsesskema.
 • Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at montere og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om montering/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller.
 • Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål: Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg. Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår længere nede på siden.

Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget

PRAKTISK INFORMATION

FAKTASIDE/OPLYSNINGER:

Udstillingens navn, tid og sted: Udstillingen er en klubudstilling. Udstillingen arrangeres i fællesskab med Djurslands Filatelistiske Højskole, Danmarks Filatelist Forbund og Hornslet FrimærkeKlub. Udstillingens navn er ‘Hornslet 20-18’

Tidspunkt: d. 24. – 25. marts 2018
Sted: Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Find vej!

Sted: Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Udstillingens størrelse og rammeleje: Der er plads til ca. 150-250 rammesider á 16 plancher i A4 format. Rammelejen er dkr. 90,00 pr. rammeside.

Arrangør og tilmelding: 
Hornslet FrimærkeKlub og Djurslands Filatelistiske Højskole.  
Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche (maksimalt 2 sider synopsis kan eventuelt vedlægges) skal sendes pr. post eller email – senest den 15. februar 2018 til:
Ernst Sass Matthiassen, Nannasvænget 16, 8543 Hornslet, Mail: ernstsass@gmail.com

Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammer senest den 20. februar 2018.

 

Forsendelse: Hvis eksponater ønskes monteret af udstillingsudvalget skal der træffes særlig aftale om indlevering eller forsendelse umiddelbart efter tildelingen af rammer. Ellers kan selvopsættere montere deres samlinger fredag den 23. marts i tidsrummet kl. 17:00 – 21:30.

Forsendelser til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.

Forsikring: Forsikring af de udstillede eksponater under transport til og fra udstillingen samt under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller.
Det påhviler den arrangerende klub at sørge for en omhyggelig og tilstrækkelig bevogtning og sikring af de udstillede eksponater i den periode eksponaterne er i udstillingens varetægt både ved modtagelse, opsætning, nedtagning, i og udenfor åbningstiden og ved afsendelse.
Forsikring af samlingen kan foretages gennem Danmarks Filatelist Forbund.

Bedømmelser og præmier: Der vil blive mulighed for udstillerne at møde juryen søndag d. 25. marts kl. 10.00–12.00.
Udstiller modtager bedømmelsesskema og diplom.

 

Spørgsmål vedr. Hornslet 20-18 rettes til Ernst Sass Matthiassen, Mobil 2811 1845, Mail: ernstsass@gmail.com

OFFICIELLE HOVEDSPONSORE

 
 
 
 
Udstillerne vil få nærmere oplysning. Der er få eksemplarer af det meget roste udstillingskatalog fra DJURS 2017 tilbage.
Kataloget kan stadig købes. Klik her og skriv hvad du ønsker.
 

ANNONCØRER i UDSTILLINGSKATALOGET Hornslet 20-18

 

 

 

error: © 2009 - 2018 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED