Klager over postvæsenet er ikke en ny foreteelse

Dette er en historie fra de gode gamle dage. Vi er i slutningen af 1700-tallet, og postkontorer var normalt kun åbne to dage om ugen, de dage, hvor der var ankommende, og de dage, hvor der var afgående post. Dette gjaldt for de fleste byer i kongeriget og Hertugdømmerne, men i København var det anderledes, og alligevel gav det problemer. Fr. Olsen skriver i sin bog om det danske postvæsen om en ganske speciel klage over postvæsenet:

I Kjøbenhavn var Postkontoret dog vistnok daglig aabent. Dette var i hvert Fald Tilfældet i Slutningen af det her omhandlede Tidsrum. Ufrankerede Breve kunde da afgives daglig eller nedlægges i en ved Kontoret anbragt Brevkasse. Breve, der skulde frankeres, kunde derimod kun afleveres paa Postdagene. Ved Postkontoret i Kjøbenhavn var der stadig paa Postdagene stor Uro og Spektakel. I 1786 blev der, foranlediget ved en Klage fra en Købmand, hvis Søn var blevet “ilde medhandlet og nedstødt af Trapperne i Porten”, antaget en paalidelig og haandfast Karl, der som Vægter, iført Postmundering, skulde holde Orden ved Kontoret, i Postgaarden og paa Fortovet udenfor, særlig Tirsdag og Lørdag Eftermiddag. Han skulde saa vidt muligt udføre sit Hverv med det gode, førend der brugtes Magt. Skulde den tilbørlige Orden endda ikke kunne Tilvejebringes, skulde Postforvalteren forlange Hjælp fra Hovedvagten. I 1795 klagede man i Aviserne over den mangelfulde Ekspedition ved Kontoret, at der paa Postdagene altid var Trængsel og “kun een Funktionær til at modtage Brevene”.

Det kan måske undre, at der står ”Breve, der skulle frankeres…”, for det var først mere en 50 år senere, men kunne frankere med frimærker. I 1786 kunne man lade modtageren betale for portoen, men kunne også vælge at betale selv ved afsendelsen, og det er det, der her menes med ordet frankering – afsender betaler. Det viste brev fra 1793 er et sådant frankeret brev. I nederste venstre hjørne er skrevet ”Franko Hamburg”, hvilket betyder, at der er betalt for befordringen til Hamborg, og modtageren må så betale for frankeringen fra Hamborg til Bordeaux ved brevets ankomst.
(Brevet var til salg hos Fyns Frimærke Service og er ikke mit)

Af Otto Kjærgaard

https://djursfilateli.dk/category/dfh/

Om Erik Sørensen

Se også

Hvordan kunne de vide det?

Det viste brev fra Odense kan få en til at spekulere på, hvor meget postvæsenet …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED