Hornslet FrimærkeKlub fejre med klubudstillingen Hornslet 2018 sit 40-års jubilæum

Hans Urbak’s tilbage blik på Hornslet Frimærkeklubs første 10 år 1978 – 1987

 

Hornslet FrimærkeKlub 40 år

William Kriegbaum havde samlet frimærker, siden han var barn, og da han ser, at der var en frimærkeudstilling i Mørke, arrangeret af ”Frimønt”, skulle han over og se, hvad de kunne vise. Blandt de udstillere, der viste deres samlinger frem, var der to fra Hornslet, som han kendte noget til i forvejen.

William tog kontakt til Peter Haslund og Hans Urbak med det formål at starte en firmærkeklub i Hornslet, og de var straks begge to med på ideen.

Det startede med, at de tre viste nogle samlinger frem på en due udstilling i Hornslet Hallen, hvor de undersøgte potentialet af frimærkesamlere i byen, men til deres store glæde kom der også interesserede samlere fra Hadsten, Skødstrup, Hårup, Ugelbølle og Rønde. Der var lavet lister, hvor man kunne skrive sig på, hvis man ønskede at blive medlem, hvis det lykkedes os at starte klubben.

William og jeg sad en aften og drøftede, hvad klubben skulle hedde, men det stod helt klart, at den ikke skulle hedde noget med filateli, men derimod skulle det være en frimærkeklub. Så det blev Hornslet Frimærke Klub.

Efterfølgende er uddrag fra Hornslet Frimærke Klubs første protokol.
”Efter at en kreds af interesserede frimærkesamlere i et par måneder har holdt byttemøder på Hornslet Centralskole hver anden mandag, blev vi enige om at indkalde til stiftende generalforsamling, som afholdes 13. november 1978 på Hornslet Centralskole.
Der var i forvejen udarbejdet et forslag til klublove.
William Kriegbaum blev valgt til dirigent og lovforslaget blev vedtaget, og til bestyrelsen blev valgt 5 personer.

På det konstituerende møde 20. november 1978 blev bestyrelsesposterne fordelt således:
Formand: Peter Haslund
Kasserer: Daniel Christensen
Sekretær: William Kriegbaum
Dubletleder: Hans Urbak
Juniorleder: Ib Agerskov

Forslag til kontingent fra bestyrelsen: Kr. 81,- for A-medlemmer heraf kr. 41,- til Danmarks Filatelist Forbund. For B-medlemmer kr. 11,-. Klubben blev optaget af DFF på deres stiftende generalforsamling.

Juniorafdelingen startede den 12. februar 1979.
Klubben nedsætter et bladudvalg med PH og WK.

Bestyrelsesmøde 15. februar 1979.

Kassereren kunne meddele at kassebeholdningen var kr. 1.056,75.
Juniorafdelingen er startet med to medlemmer.

Søndag den 21. oktober 1979 afholder klubben sin første byttedag på ”Den Gamle Kro” i Hornslet. Der var 150 – 200 besøgende frimærkesamlere i løber af dagen.
En stor succes også økonomisk, idet dagen indbragte ca. kr. 1.300,- til kassen.

Nyt tiltag. Klubben vil have en posthistorisk samling om Hornslet og nærområdet.

I stedet for Ib og Hans indtræder Mads Thuesen og Viggo Kristensen i bestyrelsen. Peter overtager juniorarbejdet. Viggo tager sig af dubletcirkulationen.

Foråret 1980 er tidspunktet hvor HFK indtræder i samarbejdet med de øvrige djurske klubber, som udgiver et fælles frimærkeblad, men vi fortsætter med at udgive vores eget blad ”Hornet”. WK er redaktør af Hornet og samtidig også vores repræsentant i bladudvalget for ”Djurslands Frimærkeblad”, hvor Aksel Martinussen er redaktør. Viggo står for fælles dubletcirkulation på Djursland.

”Frimærkeklub fik afslag”. Sådan skrev Aarhuus Stiftstidende onsdag den 19. november 1980. Vi havde fået tilsagn fra socialudvalget, men nej fra teknisk udvalg på vores ansøgning om et lokale på en adresse. Det var meget upraktisk at være på skolen. F.eks. havde vi besøg af en foredragsholder, der virkelig havde meget at fortælle, som vi medlemmer nødt godt af, men da klokken ringede kl. 21.50 havde vi 10 minutter til at komme ud. Pedellen stod og trippede udenfor døren.

Byttedag i oktober 1980 bliver med en storauktion, hvor Hans modtager materialet og laver auktionslisten. Byttedagen var endnu en succes med mange gæster og godt salg på auktionen.

På generalforsamlingen 17. november oplyser formanden, at klubben har 23 senior- og 7 juniormedlemmer.

Juleafslutningen blev afholdt i kursuslokalet ved Clean-Tex i Mørke.

Ved generalforsamlingen i 1981 udtræder Peter af bestyrelsen, og i stedet indtræder Ole Madsen.

Vi er tre mænd på vej hjem i Williams bil fra frimærkeudstillingen i Esbjerg. WK kommer ind på, at vi skal have en ny formand og kasserer. Nu blev John Sørensen opfordret til at gå ind i bestyrelsen, men han stillede en betingelse, at Hans skulle i bestyrelsen igen, og det ønske blev imødekommet.

Viggo bliver efterfølgende formand, men Viggo og Daniel flytter fra området, og på generalforsamlingen 22. november 1982 blev der skriftlig valg til bestyrelsen. Optællingen af stemmerne viste at John Sørensen fik 10, Hans Urbak 9, Jens Jørgen Madsen 7 og Werner Houlberg 6 stemmer. John, Hans og Jens Jørgen indtræder i bestyrelsen og Werner blev suppleant. Kassebeholdningen var på kr. 2.675,53.

På det konstituerende møde blev John formand, næstformand, sekretær og dubletleder William Kriegbaum, kasserer Jens Jørgen og bestyrelsesmedlem Ole og Hans.

Med John som formand blev der indført små foredrag, ”Filatelistisk leksikon”, som kunne være et foredrag om: Takninger, kvalitetsnormer, vandmærker, bogtryk, stålstik, karaveltyper, små og store hjørnetal og mange andre små hverdagsproblemer, som vi samlere stødte på inden for vores hobby.

Ole flytter til Skive og Werner indtræder i stedet.

På mødet den 5. april 1983 kunne WK meddele, at vi endnu en gang har fået afslag på et lokale i omsorgscentret, men WK kunne så oplyse, at vi har fået lov til at bruge frokoststuen i Koefoeds Møbelfabrik mod at betale for rengøringen. Der vil ifølge afslaget fra kommunen være mulighed for at et mindre tilskud til husleje. Jens Jørgen kunne fortælle at kassebeholdningen nu var ca. kr. 4.300,-.

Seks medlemmer blev opfordret til at hjælpe i Grenaa med udstillingen DJURS 83, som markerede Grenaaklubbens 25 års jubilæum. Det blev en historisk klubudstilling, hvor nåleklassen så dagens lys. Det var en klasse for førstegangsudstillere, og der var en gæstedommer, grev Hasse Brockenhuus von Löwenhielm fra Sverige, som studerede forsøget med nåleklassen med henblik på indførelse i Sverige.
HFK var repræsenteret både med arbejdskraft og udstillere. John var til eksamen på udstillingen som udstillingsdommer. John bestod prøven og kunne nu kalde sig dommer.

På bestyrelsesmødet den 17. januar 1985 kunne JJM oplyse, at vi nu var 38 A og B-medlemmer. Klubben havde på dette tidspunkt stor succes med opkøb af Danmarkssamlinger, hvilket var noget Werner tog sig af. Et andet punkt på dagsordenen var indførelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde med påhæng og uden referat. Det blev en årlig grillaften hos Rita og William, som var et ”sammenskudsgilde”. Det kunne godt blive en rigtig lang, hyggelig og meget våd aften.

Vi var også begyndt med en årlig tur ned til Olof Gottlieb, Vejle. Gottlieb havde et lille auktionsfirma, hvor vi/klubben har gjort nogle gode handler igennem tiderne.

Frimønt (Frimærke og møntklubben) i Mørke nedlægges og HFK forsøger at tiltrække medlemmer derovrefra. Der udsendes informationsbrev til ”Frimønt’s” medlemmer.

JJM meddelte at kassebeholdningen nu er på ca. kr. 10.000,-, men han må desværre trække sig fra bestyrelsen på generalforsamlingen grundet øget arbejdspres. HU overtager kassererjobbet, og Aksel Albrechtsen indtræder i bestyrelsen.

Werner ønsker at udtræde af bestyrelsen oktober 1986, selv om han ikke var på valg. Årsagen, var at han havde startet Skødstrup – Løgten frimærkeklub. Han begrundede det med, at HFK var blevet for ”filatelistisk”, og det var det, mange af medlemmerne ønskede på det tidspunkt – i dag er det anderledes. Mogens Olesen afløste WH.

På generalforsamlingen den 27. oktober 1986 var der 52 medlemmer. John bød den nye frimærkeklub velkommen og håbede, vi ville få et godt samarbejde. Han nævnte også den ”linje”, som åbenbart har været en af grundene til starten af den nye klub, men sagde samtidig, at bestyrelsen var indstillet på at følge denne linje, medmindre et flertal af medlemmerne mente noget andet.

Møde 24. april 1987. Vi besluttede at lave en PR-udstilling for Hafnia 87, som skulle være på ”Den Gamle Kro” 29. og 30. august. Samtidig var det også en 10-års jubilæums/propaganda – udstilling.

Fælles bestyrelsesmøde i Grenaa 27. maj 1987, hvor der blev informeret om, at 5 personer har talt om at starte ”Djurslands Filatelistiske Højskole”. De håber selvfølgelig på stor opbakning fra Djursland klubberne. Det var Aksel Martinussen (Grenaa), Ivar Hørdum (Ebeltoft), Kaj Jensen (Rougsø), Bent Nielsen (Kontaktmand for 06-området) og Hans Urbak (Hornslet).

Hafniade 29.-30. august 1987
Bestyrelsen plus et par medlemmer mødte på kroen kl. 8. Rammerne ankom kort efter. Kl. 12.30 var vi færdige og kunne holde en mindre reception. William Kriegbaum fik overrakt DFF’s bronzenål af Jørns Walther Pedersen.
Kl. 13.00 åbnede udstillingen, og der var et stort rykind hele dagen. Der var også livlig handel til glæde for de to handlere: Kaj Hansen (senere Globalia) fra Silkeborg og I.P. Pedersen Frimærker, Randers.
Søndag slog vi dørene op kl. 10, og også denne dag var udstillingen godt besøgt, og klubben solgte godt af kuverter og Hafniablok IV. Kl. 16 lukkede udstillingen, og to timer senere var alt nedpakket og klar til afhentning. Tombolaen kunne melde udsolgt, og hele arrangementet gav et pænt overskud til klubben.

Vi mistede Svend Christensen den 12. december 1987. I dødsannoncen blev det anbefalet at give til Kræftens Bekæmpelse i stedet for blomster og kranse – det råd fulgte bestyrelsen.
Den 1. februar modtager vi et takkebrev fra Kirsten Christensen, hun takkede for bidraget. Derudover skrev hun.
”Jeg synes I skal vide, at min mand befandt sig usædvanlig godt i jeres klub den korte tid, han var medlem. Han var fuld af lovord over arrangementerne og atmosfæren der. Med venlig hilsen Kirsten Christensen.

WK, MO og HU skulle forsøge at lave udstillingsrammer, men det gik ikke så godt. Utroligt, men Mogens skulle absolut have sin finger der, hvor jeg borede. Så det blev ikke til nogen rammer.

af Hans UrbakBegge billeder er fra Hornslet Frimærkeklubs byttedag i 1979

Om Erik Sørensen

Se også

Hvad er frimærker værd?

På en Facebook side – Samler du på frimærker – har der været en længere …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED