POST ’22 – det skæbnesvangre år 1864 (27)

På Dansk Posthistorisk Selskabs jubilæumsudstilling i Hornslet i slutningen af marts kan man også betragte et eksponat, som viser dansk histories måske største traume, nemlig 1864 krigen. Erik Christensen viser dette historiske eksponat.

Eriks Christensen indleder det med følgende:   Danmark vedtog i slutningen af november 1863 en beslutning om at inddrage Schleswig til Kongeriget uden Holstein! Dette var i strid modsætning til London-freden og udløste d.23/12- 1863 en krigserklæring fra Preussen og Østrig, der som ledende partnere af Det tyske Forbund straks besatte Holstein. Forhandlinger endte resultatløse, og 2. februar overskrides grænsen til Schleswig. –  Krigen 1864 var en realitet!!

Allerede i februar 1864 bliver de første danske postembedsmænd forjaget fra deres stillinger, og enkelte steder kom det til voldelige handlinger med direkte overgreb på danske og deres ejendom.

Dette eksponat skal vise krigens forløb og de stridende parters opbygning og brugen af feltposttjenesterne undervejs. Endvidere belyses – i begrænset omfang – den civile posttjenestes vanskeligheder og begrænsninger som følge af krigens udbredelse og omfang. 

Vigtige historiske begivenheder og fakta fremstår om muligt fortalt med originalt historisk materiale såsom cirkulærer, avisomtale og indholdet i feltpostbreve fra og til fronterne. Endvidere viser senere udgivne postkort begivenhederne af krigens forløb.

For dem, der har fulgt serien om 1864 på fjernsynet, kan her få repeteret historien. Pga. krigen måtte post ofte finde finurlige veje til deres bestemmelsessted, se fx dette brev.

Det her viste brev til Arnhem i Holland er stemplet Kjøbenhavn 6/2 – 6½-8 A (aften), og afgået over Malmø til forsendelse fra Ystad d. 7/2 kl. 11.15.

   Postbehandlet og med blå farve stemplet Rostock d. 10/2. ankomst Arnhem d. 12/2 1864. På forside ø.t.h. anes svagt nr. stempel 2 Hamburg, men her ud over ingen andre stempler. Hvorvidt Th & Taxis har været del af transporten ses ikke på brevet.

   Dansk porto til Nederlandene er 2 silbergroschen, Mecklenburgs porto 3 sgr. og endelig Hollandsk porto 2 sgr. I alt porto omregnet i Arnhem til 39 cent for modtager fa. Frowein & Co at betale, – svensk portotillæg 4 sk. er ikke påført brevet. Breve til og fra Danmark via Rostock må anses for sjældne p.g.a. de få afgange. 

Af Otto Kjærgaard

Se hele eksponatet på POST ´22 i dagene 26. – 27. marts i Hornslet Hallen


Om Erik Sørensen

Se også

Fremmede mærker på danske forsendelser

På udstillingen Den Muntre i Hornslet i efteråret 2023 var der et enrammes eksponat med …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED