Et brevsamlingssted fødes.

I forbindelse med at der den 1. juli 1867 blev opretter et brevsamlingssted i Trustrup ca. 10 km. syd for Grenaa, modtog det kongelige Postkontor i Grenaa den 16. april 1867 følgende skrivelse fra ”Generalpostdirecteuren” i København:


Da jeg har bewilget et Andragende om Oprettelsen af et Brewsamlingssted i Trustrup, c. 1.Miil fra Thitstrup og c.1½ Miil fra Grenaa, skal jeg hawe det kongelige Postcuntoir anmodet om paa min nærmere approbaattion at afslutte en Contract – hwortil 3 blanketter følger wedlagt – med Høker Frants Andersen dersteds om Brevsamlingsstedets Bstyrelse, som han har erklæret sig villig til at overtage, fra den 1. st. Juli d. A. at regne imod en aarlig Godtgørelse af 40 Rd.Saasnart Blanketterne er blewne behørig udfyldt og underskrewne, bliver de samtilge at indsende hertil for at fordsynes med min Approbation. De fornødne Reqwisiter til dette Brewsamlingssted – der skal underlægges det kongelige Postcontoir og foruden med dette tillige staar i forbindelse med Aarhus – wille blive Contoiret tilsendt herfra.

Kjøbenhavn den 16 d April 1867

Men allerede den 1. april 1868 får Trustrup igen ny bestyrer af brevsamlingsstedet, da Købmand Frants Andresen på grund af flytning, får lov til at fratræde stillingen som brevsamler.
I hans sted ansættes H. F. Staack som brevsamler i Trustrup.
Div. skrivelser i forbindelse med Frants Andersens fratrædelse og ansættelsen af H. F. Staack samt kontrakten med H. F. Staack som Trustrups 2. brevsamler, findes også i min samling.

af Erik Sørensen

Om Erik Sørensen

Se også

Hvad er frimærker værd?

På en Facebook side – Samler du på frimærker – har der været en længere …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED