Datidens Britta skandale

Sagen mod Britta Nielsen er velkendt. Svindel med offentlige midler. Brodne kar har man formodentlig altid haft, også i perioden omkring slutningen af 1850erne, begyndelsen af 1860erne, som denne sag drejer sig om. Det viste brev viser formodentlig svindel med offentlige penge – dog ikke i samme omfang som Britta Nielsen.

Det viste brev er sendt til Overgaard Gods beliggende på sydsiden af Mariager Fjord. I nederste venstre hjørne er det påtegnet K.T. m. a. 3. Oversat til forståeligt dansk betyder det Kongelig Tjeneste med attest nr. 3. På den tid kunne man sende kongelige tjenestemeddelelser portofrit på denne måde, hvis modtager eller afsender havde en attest, som berettigede til at sende/modtage post gratis. Oprindeligt var det designet til at kongen skulle kunne sende sine forordninger, men senere blev det udvidet til flere offentlige embeder fx præster, biskopper og offentlige myndigheder. Der førtes lister i postvæsenet over dem, der var begunstiget til at sende på denne måde, og Gjerlev og Onsild Herredskontor, som har sat sit laksegl på bagsiden, hørte naturligvis til denne kategori af offentlige myndigheder med dette privilegie. Det siger sig selv, at man kun måtte bruge den portofrie forsendelsesmåde, hvis der virkelig er tale om en tjenestemeddelelse. Private meddelelser skulle frankeres.

Brevet er med indhold, en nydelig seddel, foldet så fint, at den lige passer ind i brevet og dermed må formodes at høre til brevet. Her er langt fra tale om en tjenestemeddelelse, men noget meget privat, nemlig en reklame, en prisliste fra en vinhandler!

Man må misunde dem på den tid. Margeaux til 44 skilling bouteillen, Château Lafitte grand vin, St. Estephe, St. Emilion (40 skilling bouteillen). Hvad kan man ønske sig mere? Stod ens hu til stærkere spirituosa, var afsenderen også her leveringsdygtig. Som det ses nederst på reklamen, så behøvede man ikke nøjes med at købe flasker, men kunne lige så godt købe et Oksehoved. Et Oksehoved er et rummål på 6 ankre = 236 potter = 225,96 liter! Kun 165 Rigsdaler for en tønde Margeaux! Som der står skrevet nederst: Emballage føres særskilt i Regning, men godtgjöres atter naar samme ubeskadiget tilbageleveres inden 6 Maaneder. 6 måneder til at drikke vinen eller selv fylde den på flasker, velbekomme. 

Havde der været tale om altervin til en præst, kunne det måske tilgives, at dette brev er sendt som Kongelig Tjeneste, men her er der tale om misbrug af offentlige midler – en reklameomdeling på statens regning – datidens Brittaskandale. Ikke underligt, at man strammede reglerne for K.T breve i flere omgange, inden de helt blev afskaffet.

Af Otto Kjærgaard (illustrationer udlånt af Svend Bek-Pedersen)

Om Erik Sørensen

Se også

Fremmede mærker på danske forsendelser

På udstillingen Den Muntre i Hornslet i efteråret 2023 var der et enrammes eksponat med …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED