Bureaukrati er ikke en ny opfindelse.

I en tid hvor der tales meget om bureaukrati og for mange regler om registrering og dokumentation inden for det offentlige, og så må man bare konstateret, at det er der ikke er noget nyt i.

Kender i det, man leder efter noget ganske bestemt, og pludselig bliver ens opmærksomhed fanget af noget helt andet end det man oprindelig leder efter, det skete også for mig i går.
Prøv en gang at se dette brev, som jeg tilfældigvis stødte på i en kasse med gamle breve og skrivelser sendt til Grenaa Postkontor.

Brevet der er sendt fra Generalpostdirecteuren til Det Kongelige Postkontor i Grenaa den 29/1 1858, hvor i der står:

Forinden videre foretages i Anledning af de med det Kongelige Postcontoirs Skrivelse af 5 dennes fremsendte Regningr over Omkostningerne ved Anskaffelsen af en Trillevogn og en Vognstige, til Beløb af ialt 14 Rdl. 32 sk., maa jeg hermed have Contoiret anmoder om at indberette, af hvilken Grund det har undladt at indsende det i min Skrivelse af 6. Mai f. A ommeldte Overslag over Omkostningerne ved Anskaffelsen af bemeldte Trillevogn, og derhos tillige meddele med hvilken Hjemmel det andet Reqvisit, Vognstigen, uagtet Bestemmelsen i Cirkulaire No 21/1854 Post 3, er blevet anskaffet.

Kjøbenhavn d. 27. Januar 1858

I Cirkulaite No 21/1854 står der:

Paa dertil givne Anledning maa jeg have de Kongelige Postcontoirer alvorligen indskærpet ikke, medmindre der maatte være særdeles paatrængende Nødvendighed tilstede, at foretage Anskaffelser af nye eller Reparation ved ældre Reqvisiter uden dertil herfra indhentet Tilladelse.

Så som vi kan se, så er bureaukrati, regler og dokumentation altså ikke noget der er opfundet i nyere tid.
Så kan vi jo tage den diskussion igen om 164 år.

Ak ja, det var bare et lille sidespring, nu vil jeg fortsætte med at lede efter det, som jeg oprindelig begyndte med af lede efter.

Af Erik Sørensen

K.T. brev sendt fra Generalpostdirecteuren til Det Kongelige Postkontor i Grenaa 29. januar 1858.

Om Erik Sørensen

Se også

Fremmede mærker på danske forsendelser

På udstillingen Den Muntre i Hornslet i efteråret 2023 var der et enrammes eksponat med …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED