Berigtigelseskort – et effektivt kontrolsystem

En samler spurgte mig om, hvad et berigtigelseskort er for noget. Et godt sted at finde oplysninger om sådanne ting er bind 1 af Jan Bendix bøger Dansk Posthistorisk Håndbog. Her gives korte summariske, leksikale oplysninger om mange posthistoriske begreber, og bogen kan ikke anbefales nok. Den er netop kommet i 2. oplag.

For dem, der ikke lige har bogen ved hånden, vises et eksempel på et sådant berigtigelseskort. Egentlig er det et internt postalt dokument, som aldrig burde komme ud til samlerne, men en del er sluppet ud – hvordan, må guderne vide.

Berigtigelseskortene var et fantastisk instrument for postvæsenet, som kunne undvære revisorer, fordi de alle var revisorer. Hvis en kunde havde været ved skranken med fx et rekommanderet brev eller en pakke – ting, der altid skulle afsendes fra skranken med en postmedarbejders medvirken – så var det en pligt for næste postkontor at kontrollere, at portoudregningen var korrekt. Hvis de greb det afsendende postkontor i en fejl, hvad enten det var for meget eller for lidt porto, de havde afkrævet, så skulle der sendes et berigtigelseskort, hvor det fremgik, hvad der yderligere skulle opkræves eller tilbagebetales.

Oftest gik posthuset tilbage til afsenderen for at få dækket det manglende beløb, men hvis denne ikke ville betale, så hang posthusets medarbejder selv på beløbet. På det viste berigtigelseskort har et firma i Grindsted sendt en pakke til Grønland frankeret med 17 kr. Postmedarbejderen ved skranken må have sovet godt og grundigt, for taksten for en pakke mellem 1 og 5 kg. var i september 1984 52 kr., så der mangler 35 kr.

Oftest klæbes der frimærke på for neden på kortet, som svarer til det manglende beløb, men Grindsted har i dette tilfælde valgt at anvende posthusets frankeringsmaskine på den anden side og her stemplet med de manglende 35. kr. De må så efterfølgende ud for at spørge firmaet, om de vil betale det manglende beløb i posthusets kasse. Som det ses en effektiv kontrol, som sørgede for, at der ikke blev ruttet med pengene, og at alt gik til efter reglerne og ingen kunne stjæle af kassen ved at opkræve for meget porto.

af Otto Kjærgaard

Om Erik Sørensen

Se også

Hvad er frimærker værd?

På en Facebook side – Samler du på frimærker – har der været en længere …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED