Amerikaudgaven

På Facebook har nogle rejst tvivl om brugen af Amerikaudgaven fra Grønland, specielt anvendt på brev. Man mener, der bør foreligge en attest, for at man kan betragte en forsendelse med disse mærker som ægte. Det er der absolut ingen grund til. De er brugt helt regulært.

De Grønlandske Posthistorikere udgav i 1987 et kopieret hæfte med en række kopier og en fremstilling af Amerikaudgavens tilblivelse. Her kan man se en kopi af bestillingen af Amerikaudgaven hos American Bank Note Company dateret 5. november 1943. Ligeledes findes en kopi af et brev fra Eske Bruun, den daværende Landsfoged, dateret 20. november 1943, hvor han beder Tage Nielsen på Generalkonsulatet om at regne på økonomien, før man trykker mærkerne, da deres største hovedpine var forsyningerne til Grønland, hvis krigen trak ud. Forbindelsen til Danmark var helt afskåret, og de skulle forsyne Grønland med mel, kaffe, sukker, gryn osv. osv., så der skulle ikke ruttes med pengene, når den eneste større indtægt var kryolitten, slet ikke til noget så inferiørt som frimærker.

I hæftet findes kvitteringer fra de grønlandske kolonier for modtagelsen af mærkerne, dateret 5. februar, 1945, hvilket måske er en tilbagedatering, men mærkerne er modtaget i Grønland, inden krigen slutter i maj for Danmarks vedkommende og forbindelsen til Danmark retableres.

På Bruun Rasmussens auktion er et glimrende eksemplar af et brev med denne udgave fra Julianehåb, et brev, som er transporteret med det amerikanske feltpostsystem til USA og derfor også med et APO-stempel. En smuk og sjælden kuvert. Der eksisterer en del kuverter med Amerikaudgaven. Jeg har personligt haft fire i min besiddelse, bl.a. en luftpostforsendelse til Argentina, en kuvert sendt til Håndarbejdets Fremme, et 2. vægtklassesbrev til København. De kan ses sammen med flere andre i det ovenfor omtalte hæfte, og der eksisterer en del breve sendt med denne udgave. Der er intet suspekt ved denne udgave.

Jeg forstår ikke helt, hvorfor folk rejser børster som en automatreaktion, når man nævner eller viser denne serie. Anken har bl.a. været, at mærkerne ikke blev sendt til UPU landene og dermed ”legaliseret”. Det skete først efter krigen, for de, der udstedte mærkerne, var et handelskontor, som næppe var bekendt med UPUs regler, for de havde mere travlt med at få tilstrækkelige forsyninger til Grønland i en krigssituation, og havde de vidst det, ville de have fået besvær med at sende mærker til en række lande, da posten gik over USA, og de blokerede for post til flere lande – inklusiv Danmark.

Af Otto Kjærgaard

Dette brev med Amerikaudgaven sælges på Bruun Rasmussens auktion og et af mange eksempler på brugen af denne udgave, som der findes flere brugsbreve med. Udgaven er brugt helt regulært på Grønland på lige fod med deres andre udgivelser.

Om Erik Sørensen

Se også

Hvad er frimærker værd?

På en Facebook side – Samler du på frimærker – har der været en længere …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED