FILATELISTISKE AKTIVITETER

Det er muligt som medlem i Djurslands Klubberne, at besøge de øvrige klubber på Djursland, Danmark og udlandet. Herunder nogle eksempler.


Begynderkursus
Begynder-/grundkursus for nye samt mindre erfarne medlemmer er en god idé. Forbundets båndbibliotek har et kursus med manuskript og dias klar til brug for klubber, der ønsker det. Her gennemgås frimærkesamlernes problemer lige fra anskaffelse af pincet, kataloger, indstiksbøger til vandmærker, takninger, papir, typeforskelle osv. Der garanteres for, at selv mere erfarne samlere kan hente ny viden i dette kursus.

Eftermiddagsmøder
Mange frimærkeklubber har ældre medlemmer, der holder op med at komme i klubben, fordi de ikke kan lide at gå ud om aftenen. For disse medlemmer – og for andre, der har problemer med at komme til de ordinære møder om aftenen – var det en idé med eftermiddagsmøder på en mellemliggende dato mellem de ordinære møder. Hvis mødelokalet ligger tæt ved P-pladser og bybusforbindelser, vil det være en fordel.

Sommermøder
Hvis man har nogle meget aktive frimærkesamlere i klubben, kunne et sommermøde være interessant. Er det sociale samvær stærkt, kan et sommermøde kun styrke sammenholdet. Mødet kunne holdes under frie og anderledes forhold end de sædvanlige møder i sæsonen. Skal fastholdes som en tradition.

Filatelistiske højskoler
Der findes jo pt. en af disse i Danmark nemlig Djurslands Filatelistiske Højskole, hvor klubberne på Djursland – Hornslet, Rougsø, Grenå og Ebeltoft – er gået sammen om at afvikle en højskole over 8 lørdage fordelt over sæsonen. Hver mødedag er der et spændende filatelistisk foredrag hhv. formiddag og eftermiddag. Noget sådant kunne holdes i samme eller mindre omfang i sammenslutninger af naboklubber eller flere klubber i de større byer samlet. Så kunne den meget videnhungrende frimærkesamler få sin lyst styret med gode foredrag. Gennem en sådan højskole over en dag – eller over en weekend med ophold hjemmefra – kunne man styrke og variere klub livet.
I Syd og Sønderjylland afholdes tilsvarende arrangement – her kaldes den filatelistisk efterskole.

Studiegrupper
Mange klubmedlemmer vil gerne have samvær med deres bedste klubkammerater ved siden af klubmøderne og under mere private former. Klubben kan styrke sådanne grupper ved at oprette studiegrupper indenfor f.eks. de tofarvede, stempler, posthistorie, motivsamling mv. Har klubben råd, kan den give et mindre tilskud, ellers lægger studiegruppedeltagerne deres hjem og kaffebord til på skift.

Udenlandske venskabsklubber
Har man mange, der samler et bestemt land, f.eks. Norge, Sverige eller Tyskland, kan man prøve at lave en udveksling med en klub i det pågældende land. De fleste større byer har venskabsbyer i netop disse lande, og ofte kan man opnå tilskud til samkvem med disse. Aktiviteterne kunne være bytning af frimærker over landegrænserne, udstilling på de involverede klubbers klubudstillinger, samt rejser til byen med afholdelse af fælles klubmøde. På den måde kunne klubmedlemmerne nemt erhverve nyt materiale fra det pågældende land, og der kunne opbygges fine frimærkevenskaber over landegrænserne

Indenlandske venskabsklubber
Nøjagtig det samme med frimærkevenskaberne kunne opnås ved samvær med venskabsklubber fra andre landsdele end ens egen.

Kreativitet op mod fornuften 
Forslagene og eksemplerne på denne side viser, at der er masser af muligheder, blot man er kreativ og kan argumentere for sine idéer. De fleste af tingene kan startes i det små, alt efter hvilke interesser, der findes, men hvis det er en succes, skal der nok blive opslutning om arrangementerne. Lad være med at lade økonomi styre alt. Det skal være fornuftigt, men lad de kreative komme til, hvis du selv ”nøjes” med at tænke fornuftigt. Økonomi er jo blot et værktøj i dagligdagen, nøjagtig ligesom edb-maskinen.
… og den lader du vel ikke styre din dagligdag?
Sigt efter månen – det værste, der kan ske er, at du rammer forkert og ender ude mellem stjernerne!

Om Redaktionen

Se også

FRIM.DK/stream

Er du ikke på Facebook? Brug FRIM.dk/stream

Jeg møder en del som ikke er brugere af Facebook. Der er  mange sjove og …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED