Sjældenhed og sjældenhed – det er to ting

Sjældenhed diskuteres ofte blandt samlere. En definition synes meget svær, for mange opfatter sjældenhed som et objekt, der koster mange penge. Blandt udstillere findes der noget, der hedder filatelistisk sjældenheder, dvs. objekter som der er få af, men de koster ikke altid ret mange penge. At der oftest lægges vægt på førstnævnte er kedeligt, for der findes mange især breve, som er svære at opdrive af gode grunde.

På Djurslands Filatelistiske Højskole i september måned viste Svend Bek-Pedersen blandt mange fine ting fra samling ’Rundt om Mariager Fjord’ en indberetning fra Skjellerup under Hobro postkontor. Bestyrer fru D. Christiansen inspiceres af postmester Henriksen. På de to første sider noteres blandt andet, at der ikke henligger postindkasseringer, og kassebeholdningen opbevares korrekt i aflåst skrivebordsskuffe. Der er ’god orden’, og det gælder ligeledes stempler, vægte lodder og brevkasse. Om landpostbude – som der ikke er nogen af – avisvæsen og ’andet’ er der ’intet at bemærke’. Alt er i skønneste orden.

Sidste side er interessant. Her opgøres kassebeholdningen, som er på 50 kr.! Kontante penge 30,81 kr. frigørelsesmidler – det vi andre kalder frimærker – 28,30 kr., så hele 9,11 kr. mere i kassen end den kassebeholdning, som skal forefindes, så her er heller intet at bemærke for postmestren fra Hobro.

Året er 1964 – 17. marts. Kontrollen med statens midler var dengang mere stringent end i disse tider, hvor statskasser lænses pga. mangelfuld kontrol – også kontrol med en kassebeholdning på 50 kr. Gad vide, hvad det kostede at sende postmesteren afsted for at kontrollere det lille beløb.

En sidste ting er en overvejelse af sjældenhed. I 1964 kostede et almindeligt brev 35 øre at sende. Med en beholdning på godt 28 kr. med frimærker, hvor mange forsendelser kan man mon finde fra Skjellerup fra 1964. For slet ikke at tænke på hvor sjældent et brev fra Skjellerup fra 1864 ville være. Et sådant findes sikkert ikke, ligesom der ikke kendes præ-UPU breve (før 1875) sendt fra Danmark til Peru. Et fund af sidstnævnte ville betinge stor ståhej, store auktionspriser i flere tusind kroners klassen og tillæg af mange point til den samler, der udstiller det. Et Skjellerup brev fra samme år ville næppe tiltrække sig opmærksomhed og prisen næppe krydse 500 kr. Er det ikke lidt uretfærdigt, for de er lige sjældne?

Illustration venligst udlånt af Svend Bek-Pedersen       

Af Otto Kjærgaard

 

Om Erik Sørensen

Se også

Filatelistisk frokost

Frokost og snaps hører sammen – specielt kryddersnaps. Skal du lave en festlig frokost for …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED