Offentlige kasser

Der var engang, da der ikke fandtes e-Boks, kryptering af personlige oplysninger osv. Som det ses på illustrationen og meddelelsen bagpå, så ville en sådan meddelelse nok ikke blive sendt på et åbent brevkort i dag: De vil ikke blive indkaldt til Aftjening af Værnepligt, men maa eventuelt forvente Indkaldelse til Civilbeskyttelsestjeneste, dog tidligst i 1946. De er dog fremdeles i 16 Aar pligtig at anmelde Deres Bopælsforandringer for Lægdsbestyreren, jfr. Værnepligtslovens § 41.

Postalt er brevkortet også interessant, da svaret åbenbart er resultatet af en henvendelse til 5. Udskrivningskreds. Erik Andreassen har formodentlig sendt sin forespørgsel smukt frankeret, men der et ikke godt nok for Udskrivningskredsen, som påfører et rødt stempel, som undertegnede aldrig har set før: Enhver Henvendelse til Udskrivningskredsen maa være bilagt Svarporto; i modsat Fald afsendes Svaret ufrankeret og ifalder Strafporto.  Vil du vide noget, må du betale for det!

Det er Erik Andreassen også kommet til, da han har måttet udrede de 12 øre i strafporto for at få sit svar. Det er en interessant måde, hvor to statsejede virksomheder flytter rundt på pengene mellem sig, da Udskrivningskredsen her fylder en anden offentlig pengekasse op, nemlig postvæsenet. Det er måske alligevel godt med en e-Boks, hvor man ikke kan få strafporto.

Af Otto Kjærgaard

Om Erik Sørensen

Se også

Er du jernbane- og posthistorisk interesseret?

Elsker du de gamle dage med bureauvogne på togene, der fungerede som mobile postkontorer? Samler …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED