Hvad ved du om Seminarer og skoler og Mariager Fjord?

Seminarer og skoler og Rundt om Mariager Fjord, hvad har det med hinanden at gøre, kan man med rette spørge sig selv om. Ikke ret meget vil de fleste nok umiddelbart svare og så alligevel. For ”Seminarer og skoler – Undervisning og skoleliv” og ”Rundt om Mariager Fjord” er nemlig titlerne på de to foredrag som Djurslands Filatelistiske Højskole tilbyder lørdag den 6. oktober 2018.
Lørdag formiddag kl. 10,00 er det Andreas Striib der ud fra sit postkort eksponat vil fortælle om ”Seminarer og skoler – Undervisning og skoleliv”
Om selve foredraget skriver Andreas Striib:

Med udgangspunkt i et postkorteksponat vil emnet ”Læreruddannelse og skoleliv” blive belyst med inddragelse af posthistorisk materiale m.v. Oplægget vil give et bidrag til fortællingen om dansk skolekultur og om den danske lærer gennem tiderne. Om seminaristen, om lærer- og skolelivet i folkeskolen og i andre skoleformer for børn, unge og voksne.

 

Efter frokostpausen er det kl. 13,30 Svend Bek-Pedersen der med udgangspunkt i sit posthistoriske eksponat ”Rundt om Mariager Fjord”, vil tage tilhørerne med på en posthistorisk tur rundt om Mariager Fjord.
Om sit foredrag skriver Svend Bek-Pedersen:

Eksponatet viser uddrag af posthistorien i de sogne og byer, der grænser ned til Mariager Fjord samt den posthistorie, der knytter sig til sejladsen på fjorden. Den demonstreres ved forsendelser, cirkulærer, formularer, og enkelte postkort, der knytter sig til posthistorien i det enkelte sogn eller byer. Der er vist såvel afsendte som i nogen udstrækning ankommen post, idet det sidste jo også er en del af posthistorien. Posthistorien vedrørende sogne og byer behandles enkeltvis, begyndende med Als Sogn, der er det østligste på nordsiden af fjorden og fortsætter så rundt om denne. For hvert sogn eller by indledes med en kort geografisk og posthistorisk oversigt. Til sidst vises posthistorie vedrørende sejladsen., begyndende med den, der knytter sig til Hobro Fjorddampbådsselskab.

Så på denne måde får Seminarer og skoler og Mariager Fjord på forunderlig vis alligevel lidt med hinanden at gøre, og alle der kommer på Djurslands Filatelistiske Højskole lørdag den 6. oktober, kan helt sikkert tage hjem efter en hyggelig dag og med en hel del ny viden om både Seminarer og skoler – Undervisning og skoleliv og posthistorien omkring Mariager Fjord.

af Erik Sørensen

Om Erik Sørensen

Se også

Er du jernbane- og posthistorisk interesseret?

Elsker du de gamle dage med bureauvogne på togene, der fungerede som mobile postkontorer? Samler …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED