POST ’22 – DANSK POSTHISTORISK SELSKAB 50 ÅR

Af Palle Offersen. formand for Dansk Posthistorisk Selskab

I 1972 blev Dansk Posthistorisk Selskab stiftet, og foreningen kan derfor holde 50-års jubilæum i 2022. Det har vi bl.a. valgt at markere med en jubilæumsudstilling i Hornslethallerne den 26. – 27. marts. Udstillingen afholdes af jubilaren i samarbejde med Djurslands Filatelistiske Højskole og Hornslet Frimærkeklub, der står for de praktiske ting omkring udstillingen.

Udstillingen er en såkaldt propagandaudstilling, dvs. uden dommerbedømmelse, hvor foreningens medlemmer viser deres eksponater frem. De over 200 rammer med dansk posthistorie har alle tidligere være bedømt, og alle har fået høje anerkendelser ved danske og internationale udstillinger. Vi vil derfor tillade os at påstå, at der vises det ypperste af den danske posthistorie. En tilsvarende posthistorisk udstilling kommer måske aldrig mere her i Danmark.

Ud over at se på de mange flotte samlinger vil der være gode muligheder for at finde noget nyt til din samling, idet der vil være ti handlerstande med bugnende lagre efter covid-19 nedlukningerne de seneste par år. Plan over udstillingshallen vises her.

Af andre aktiviteter under udstillingen kan nævnes, at der vil blive afholdt en række foredrag af udstillerne ved deres samlinger. Så de bedste spidsfindigheder om eksponaterne vil blive præsenteret og med gode muligheder for at spørge udstillerne direkte. Endvidere vil der være aktiviteter på arrangørklubbernes stande med salg af bøger mm.

I forbindelse med udstillingen vil vores jubilæumsbog med titlen ”Kilder til den danske posthistorie” blive præsenteret. Alle foreningens medlemmer vil få udleveret et gratis eksemplar. Bogen vil også kunne købes på vores stand. Bogens forfatter er Ole Maintz, og han har skabt en håndbog, hvori der findes oplysninger om Postvæ­senet, dets funktion og udvikling primært i perioden 1800-1880. Han har samlet en lang række bekendtgørelser, forordninger mv., som ikke tidligere har været udgivet i en redigeret og kommenteret form. Redaktion og layout har Otto Kjærgaard og Jan Bendix stået for.

Lørdag aften festligholdes jubilæet med middag og underholdning. Nærmere om festen og tilmelding fremgår af PHT og de nedenstående hjemmesider samt Facebookgruppen ”Dansk Posthistorie”. Her kan du også finde løbende informationer om udstillingen og løbende præsentation af alle de udstillede eksponater.

Udstillingen er lige nu eneste planlagte fysiske udstilling i Danmark i 2022, så det giver ekstra anledning til at finde til Hornslet sidst i marts. Den gennemføres naturligvis under forudsætning af, at det er muligt i forhold til covid-19 og eventuelle nedlukninger, men vi glæder os til at se mange filatelistiske venner på POST ’22.

Nærmere information kan indhentes:

Dansk Posthistorisk Selskab, formand Palle Offersen, tlf. 40 22 19 85, mail: po@dphs.dk

Hjemmeside: www.dphs.dk

Djurslands Filatelistiske Højskole, Søren Chr. Jensen, tlf. 40 19 78 26, mail: sorenchrjensen@gmail.com

Hjemmeside: www.djursfilateli.dk

Om Erik Sørensen

Se også

Er du jernbane- og posthistorisk interesseret?

Elsker du de gamle dage med bureauvogne på togene, der fungerede som mobile postkontorer? Samler …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED