En tryksag med historie

Egentlig købte jeg denne tryksag til min hjemstavnssamling, Grindsted – som jeg samler, selv om jeg ikke stammer fra Grindsted. 5 øre med et frimærke fra den sidste bogtryksserie med Christian X, den såkaldte skandaleserie, fordi mange mente, det var noget af det grimmeste, som postvæsenet nogensinde havde udgivet. (Har vi hørt det siden?)  5 øre tryksagstakst med pænt læseligt stempel – ikke at foragte.

Da jeg efterfølgende kiggede på tryksagen, ringede en klokke – forfatter Jørgen Bukdahl, som er adressaten. Han levede fra 1896 til 1982 og boede en årrække i Norge og Sverige og flyttede omkring 1931 tilbage til Danmark, hvor han bosatte sig i Askov, tilknyttet højskolen uden at være ansat der. Han levede af at være forfatter og foredragsholder. Wikipedia skriver: Bukdahl var fra sit barndomshjem præget af den grundtvigske folkelighed samt af den nordiske tanke. Desuden fik ideen om et tættere europæisk samarbejde en stor plads i hans forfatter- og foredragsvirksomhed. Han sluttede sig dermed til strømningerne fra Georg Brandes og Vilh. Andersen.

Når man kigger på bagsiden, kan man se, at det er sendt til ham i anledning af, at han skal holde et foredrag i et forum kaldet Kirkeligt Samfund på Hansens Hotel. Der står ikke noget om indholdet af foredraget, men han må have haft det hårdt, for Hansens Hotel var på det tidspunkt et afholdshotel, nægtet bevilling af byrådet, da medlemmerne var præget af den meget store menighed Indre Mission. Der må jo have været nogle få grundtvigianere, der havde lyst til at høre på ham, mens de drak kaffe/the og måske en sodavand.

Hans barnebarn er den kendte kunstkritiker Lars Bukhøj, i øvrigt født på samme gade, hvor jeg nu residerer – lidt længere henne ad gaden. Hatten af for tilfældighedernes spil.

AF Otto Kjærgaard

Om Erik Sørensen

Se også

Er du jernbane- og posthistorisk interesseret?

Elsker du de gamle dage med bureauvogne på togene, der fungerede som mobile postkontorer? Samler …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED