DJURS 2019

Djurslands Filatelistiske Højskole & Hornslet Frimærkeklub præsenterer:

Klub- & Frimærkeudstilling
‘DJURS 2019’ • 30. – 31. marts 2019

UPDATE: 1. APRIL 2019: SE RESULTATLISTEN

-1149D -23T -51M -6S

Djurslands Filatelistiske Højskole og Hornslet FrimærkeKlub er i fællesskab arrangør af den årlige klubudstilling i Hornslet. De to filatelistiske klubber skiftes til, at være hovedarrangøren.
Hornslet FrimærkeKlub; 40 års jubilæumsudstilling ‘Hornslet 20-18’ nu gået ind i den lange rækken af succes udstillinger på Djursland. Men allerede nu er der åbnet op for tilmeldinger til ‘DJURS 2019’

Gældende reglementer og deltagelse

Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med disse begrænsninger og nærværende fakta.
Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.
Udstillingsklasser:

 • Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
 • Konkurrenceklasser 1 til 8 rammer:
  a) Traditionel
  b) Posthistorie
  c) Helsager
  d) Tema
  e) Åben klasse
  f) Postkortklasse
  g) Luftpost
  h) Revenues
  i) Litteratur
  j) 1-ramme
 • Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i alle konkurrence klasserne. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller

 • Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med numre på bagsiden. Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF.
 • Indledningsplanche skal og maksimalt 2 sider synopsis kan vedlægges anmeldelsesskema.
 • Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at montere og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om montering/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller.
 • Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål: Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg. Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår længere nede på siden.
Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget

PRAKTISK INFORMATION

FAKTASIDE/OPLYSNINGER:

Udstillingens navn, tid og sted: Udstillingen er en klubudstilling. Udstillingen arrangeres i fællesskab med Djurslands Filatelistiske Højskole, Danmarks Filatelist Forbund og Hornslet Frimærkeklub. Udstillingens navn er ‘DJURS 2019’

Tidspunkt: d. 30. – 31. marts 2019
Sted: Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Find vej!

Udstillingens størrelse og rammeleje: Der er plads til ca. 150-200 rammesider á 16 plancher i A4 format. Rammelejen er dkr. 90,00 pr. rammeside.

Arrangør og tilmelding: Djurslands Filatelistiske Højskole – Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche (maksimalt 2 sider synopsis kan eventuelt vedlægges) skal sendes pr. post eller email – senest den 15. januar 2019 til info@djursfilateli.dk

Forsendelse: Hvis eksponater ønskes monteret af udstillingsudvalget skal der træffes særlig aftale om indlevering eller forsendelse umiddelbart efter tildelingen af rammer. Ellers kan selvopsættere montere deres samlinger fredag den 29. marts i tidsrummet kl. 16:00 – 21:30.
Forsendelser til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.
Forsikring: Forsikring af de udstillede eksponater under transport til og fra udstillingen samt under selve udstillingen påhviler den enkelte udstiller.
Det påhviler den arrangerende klub at sørge for en omhyggelig og tilstrækkelig bevogtning og sikring af de udstillede eksponater i den periode eksponaterne er i udstillingens varetægt både ved modtagelse, opsætning, nedtagning, i og udenfor åbningstiden og ved afsendelse.
Forsikring af samlingen kan foretages gennem Danmarks Filatelist Forbund.
Bedømmelser og præmier: Der vil blive mulighed for udstillerne at møde juryen søndag d. 31. marts kl. 10.00–12.00.
Udstiller modtager bedømmelsesskema og diplom.

Spørgsmål vedr. DJURS 2019 rettes til Hans Urbak, Mobil +45  6066 5960, eller på mail: djurs2019@djursfilateli.dk

OFFICIEL HOVEDSPONSOR

error: © 2009 - 2021 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED