FORSIDE / Djurslands Filatelistiske Højskole (side 3)

Den komplette samling

Mange klager over problemer med at følge med udgivelsen af frimærker og få deres samling gjort komplet. Det bedste råd er at samle døde områder, dvs. frimærker fra områder, som nok stadig eksisterer, men ikke udsteder frimærker mere. Et oplagt emne er Las Bela. Las Bela er en af de …

Læs mere...

Germania – en populær serie

Tysklandssamlere er godt bekendt med det såkaldte Germania mærke. Germania svarer til vores Moder Danmark. Frimærket blev brugt fra 1900 til 1922 og er udkommet i ikke mindre end 60 udgaver, så man kan faktisk nøjes med at samle dette mærke og ikke andre og alligevel være travlt beskæftiget. Forlægget …

Læs mere...

H.J. Rasch auktion

  Firmaet H.J.Rasch lever en stille tilværelse i det sydfynske, men afholder sin 113ende auktion 16. november. Et kig gennem kataloget viser mange nyde mærker og især mange nydeligt afstemplede mærker, ligesom der også er en række breve af fin kvalitet. Hovedparten af lottene er Norden, men enkelte afstikkere til …

Læs mere...

Sjældne mærkers utrolige historie

Sjældne og dyre frimærker har ofte en mærkelig historie. Fx har de dyreste franske mærker en ganske besynderlig historie. Mærkerne er for øjeblikket sat til salg af det tyske auktionshus Drei Löwen i Freiburg på deres auktion 22. november. Man skal nok op i et rimeligt stort femcifret beløb, hvis …

Læs mere...

Grenaa og Omegns Frimærkeklubs 60 års arrangement

I forbindelse med Grenaa og Omegns Frimærkeklubs 60 års arrangement fik formanden Hanne Lindorff Andersen overrakt Danmarks Filatelist Forbunds sølvnål af klubbens tidligere formand Erik Sørensen. Erik fremhævede i sin tale Hannes store engagement med frimærkerne. Hun har været medlem af klubben siden 1992 og indtrådte i klubbens bestyrelse på …

Læs mere...

Sjældenhed og sjældenhed – det er to ting

Sjældenhed diskuteres ofte blandt samlere. En definition synes meget svær, for mange opfatter sjældenhed som et objekt, der koster mange penge. Blandt udstillere findes der noget, der hedder filatelistisk sjældenheder, dvs. objekter som der er få af, men de koster ikke altid ret mange penge. At der oftest lægges vægt …

Læs mere...

Den enes død …..

Samleriet kan tage mange former, og den mest mærkelige er måske at samle såkaldt crashpost. Det forekommer kun ved ulykker af forskellig art, og i de fleste tilfælde med død og ødelæggelse til følge. Rariteten over alle rariteter inden for crashpost er et brev fra Hindenburg ulykken i Lakehurst i …

Læs mere...

Tør kage

På det viste kort skriver en familie fra Struer: ’Vi er meget imod gammelt tør bagværk og sender derfor først det til d. 25. ds. forlangte sukkermærke i dag. Håber det er betids’. På kortet er klistrer to sukkermærker fra dengang, der var rationering på mange fødevarer og andet i …

Læs mere...

DJURS 2019 – 30-31. marts 2019

Udstillingsudvalget har afholdt møde nr. 2 i forbindelse med tilrettelæggelsen af frimærkeudstillingen Djurs 2019, der arrangeres af Djurslands Filatelistiske Højskole og Hornslet FrimærkeKlub i samarbejde. Udstillingsudvalget orienterede om at arbejdet med kataloget skrider planmæssigt frem, ligesom reservation af rammer også følger planen. Der er også truffet aftale med både Fyns …

Læs mere...
error: © 2009 - 2018 │ DJURSFILATELI.DK │ ALL RIGHTS RESERVED